Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà

  • Mã bưu điện: 133107
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà
  • Địa chỉ: Sô´xóm Đình, Thôn Trung 1, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: