Bưu điện EMS KHL Từ Liêm

  • Mã bưu điện: 130658
  • Bưu cục: Bưu điện EMS KHL Từ Liêm
  • Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: