Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Đại Kim

  • Mã bưu điện: 128251
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Đại Kim
  • Địa chỉ: Sô´lô 14, Khu Đô Thị Định Công – Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: