Bưu điện văn hóa xã Nguyên Khê

  • Mã bưu điện: 136500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyên Khê
  • Địa chỉ: Thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0994870387