Bưu điện văn hóa xã Nhị Khê

  • Mã bưu điện: 158671
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Khê
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Xá, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0906401544