Bưu điện văn hóa xã Khánh Hà

  • Mã bưu điện: 158680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Hà
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đỗ Hà, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 02433851006