Bưu điện Cầu Chiếc

  • Mã bưu điện: 158700
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Chiếc
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nhân Hiền, Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 024.32505119