Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu

  • Mã bưu điện: 157160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phù Lưu Hạ, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 0353433589