Bưu điện Ba La

  • Mã bưu điện: 152455
  • Bưu cục: Bưu điện Ba La
  • Địa chỉ: Sô´86, Tổ dân phố số 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 024.32232014