Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Lâm

  • Mã bưu điện: 137501
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Hà Lâm 3, Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 9670575