Bưu điện văn hóa xã Phú Thị

  • Mã bưu điện: 131600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thị
  • Địa chỉ: Thôn Tân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0917862261