Bưu điện văn hóa xã Châu Can

  • Mã bưu điện: 158370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Can
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433794028