Bưu điện văn hóa xã Đắc Sở

  • Mã bưu điện: 153060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Sở
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm 5, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 0943386676