Bưu điện Sài Sơn

  • Mã bưu điện: 155770
  • Bưu cục: Bưu điện Sài Sơn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 024.33679287