Bưu điện văn hóa xã Phượng Cách

  • Mã bưu điện: 155790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Cách
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 0989015580