Bưu điện Tài Chính

  • Mã bưu điện: 130500
  • Bưu cục: Bưu điện Tài Chính
  • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 8385954