Bưu điện Hoài Đức

  • Mã bưu điện: 152900
  • Bưu cục: Bưu điện Hoài Đức
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 024.33663400