Bưu điện Tản Lĩnh

  • Mã bưu điện: 155070
  • Bưu cục: Bưu điện Tản Lĩnh
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 024.33881004