Bưu điện văn hóa xã Đông Yên

  • Mã bưu điện: 155920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Yên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 0983611607