Bưu điện văn hóa xã Lại Yên

  • Mã bưu điện: 153070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lại Yên
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm 4, Xã Lai Yên, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 0906401884