Bưu điện Cầu Lão

  • Mã bưu điện: 157390
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Lão
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 024.85882132