Bưu điện văn hóa xã Bạch Hạ

  • Mã bưu điện: 158030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Hạ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433780023