Bưu điện Bình Đà

  • Mã bưu điện: 156800
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Đà
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bình Đà 1, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai
  • Điện thoại: 024.33877002