Bưu điện văn hóa xã Phụng Châu

  • Mã bưu điện: 156121
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụng Châu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chùa Trầm, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0973421111