Bưu điện văn hóa xã Tri Trung

  • Mã bưu điện: 158290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tri Trung
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433788451