Bưu điện văn phòng BĐTT3

  • Mã bưu điện: 123069
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTT3
  • Địa chỉ: Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: