Bưu điện văn hóa xã Kim Nỗ

  • Mã bưu điện: 137200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Nỗ
  • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0982812695