Bưu điện văn hóa xã Duyên Hà

  • Mã bưu điện: 135000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duyên Hà
  • Địa chỉ: Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 01685299069