Bưu điện Nguyễn An Ninh

  • Mã bưu điện: 127580
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn An Ninh
  • Địa chỉ: Sô´12, Phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 024.32181372