Bưu điện văn hóa xã Kim Lan

  • Mã bưu điện: 132900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Lan
  • Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0984717582