Hòm thư Công cộng Xã Minh Đức

  • Mã bưu điện: 157356
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Minh Đức
  • Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 0833116514