Bưu điện Khu đô thị Ciputra

  • Mã bưu điện: 124260
  • Bưu cục: Bưu điện Khu đô thị Ciputra
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
  • Điện thoại: 024.37589058