Bưu điện văn hóa xã Hoàng Diệu

  • Mã bưu điện: 156490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Diệu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cốc Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 01693991282