Bưu điện văn hóa xã Đại Áng

  • Mã bưu điện: 135200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Áng
  • Địa chỉ: Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 01272302729