Bưu điện văn hóa xã Đại Thắng

  • Mã bưu điện: 158220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Thắng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tạ Xá, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433799398