Bưu điện văn hóa xã Đại Mạch

  • Mã bưu điện: 138200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Mạch
  • Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 01689171944