Bưu điện văn hóa xã Phúc Lâm

  • Mã bưu điện: 157740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Lâm
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Lâm: Đội 2-Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 01639386633