Bưu điện văn hóa xã Đội Bình

  • Mã bưu điện: 157170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đội Bình
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Triều Khúc, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 0977038199