Bưu điện Trường Yên

  • Mã bưu điện: 156250
  • Bưu cục: Bưu điện Trường Yên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 024.33812808