Bưu điện Vân Nam

  • Mã bưu điện: 153820
  • Bưu cục: Bưu điện Vân Nam
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 848109