Bưu điện văn hóa xã Liên Bạt

  • Mã bưu điện: 157360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Bạt
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vũ Ngoại, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 0774253682