Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng

  • Mã bưu điện: 132114
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng
  • Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: