Bưu điện văn hóa xã Quang Lãng

  • Mã bưu điện: 158100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Lãng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sảo Hạ, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433780024