Bưu điện Cầu Giẽ

  • Mã bưu điện: 158390
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Giẽ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 024.33794871