Bưu điện Nhổn

  • Mã bưu điện: 143510
  • Bưu cục: Bưu điện Nhổn
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Phố Nhổn, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: 024.32242675