Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng

  • Mã bưu điện: 155550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 5, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433595926