Bưu điện văn hóa xã Tả Thanh Oai

  • Mã bưu điện: 134900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tả Thanh Oai
  • Địa chỉ: Thôn Nhân Hoà, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 01677580329