Bưu điện Đồng Mô

  • Mã bưu điện: 154530
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Mô
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trại Hồ, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 02433610002