Bưu điện KHL Hà Đông

  • Mã bưu điện: 152080
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Hà Đông
  • Địa chỉ: Sô´số 4, Đường Quang Trung ( 0 Số ), Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 024.33511603