Bưu điện văn hóa xã Hồng Hà

  • Mã bưu điện: 153410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Hà
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bá Nội, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 0982562677